Vanliga frågor och svar (FAQ)


Varför gick Tropicana över från pappersförpackningar till PET-flaskor?


 • Våra transparenta flaskor tillverkas av 100 % återvunnen plast (rPET), vilket gör det möjligt att tydligare se juicens färg, friskhet och kvalitet.
 • Övergången till PET kommer även att bidra till en bättre hållbarhet för juicen så att den behåller sitt näringsvärde under en längre tidsperiod än tidigare när den står på hyllan.
 • De nya förpackningarna stödjer målen i PepsiCos Agenda, som handlar om att öka vår användning av återvunnen plast och designa alla förpackningar så att de är återvinningsbara, komposterbara och biologiskt nedbrytbara. Vi genomförde en intern analys för att få en bättre bild av vilken påverkan en övergång från pappersförpackningar till plastflaskor skulle få. Genom att använda återvunnen plast (rPET) i vår 900 ml flaska kan vi sänka PET-flaskans koldioxidavtryck och samtidigt bidra till en cirkulär ekonomi. Konsumenter förväntar sig alltmer att företag ska öka det återvunna materialet i sina förpackningar. Därför hoppas vi att våra Tropicana-fans välkomnar flaskan som är tillverkad av 100 % återvunnen plast och en del av pantsystemet och att ni stödjer oss på vår resa.


Är Tropicana-flaskan en del av återvinningssystemet?


Tropicana-flaskan är en del av det svenska återvinningssystemet och pryds därför av pant-logotypen. Plast har längre livslängd när den återvinns till pantsystemet. En PET-flaska har låg vikt och kan återvinnas till material som kan användas för att tillverka en ny flaska. Att återvinna plasten i våra Tropicana-flaskor ger lägre koldioxidavtryck och bidrar till en bättre cirkulär ekonomi.


Är flaskorna mer kolintensiva att tillverka än pappersförpackningar?


 • Traditionella pappersförpackningar (i allmänhet tillverkade av i genomsnitt 80 % papp) har ett relativt lägre koldioxidavtryck jämfört med andra förpackningsformat.

 • Men de flesta pappersförpackningar innehåller även flera lager plast, aluminium och papper, som ofta gör dem svåra att återvinna.

 • PET är en av världens vanligaste återvunna material. En transparent lättvikts-PET-flaska kan återvinnas till material som kan användas för att tillverka en ny flaska. Genom att använda 100 % rPET i vår 900 ml-flaska kan vi minska PET-flaskans koldioxidavtryck och samtidigt bidra till en cirkulär ekonomi. För att ytterligare förbättra PET:s miljöpåverkan, strävar vi efter att uppnå 100 % återvinning, minska koldioxidutsläppen i våra plastförpackningar och öka mängden återvunnet material.


Varför är Tropicana-flaskorna mörkare i färgen än andra juiceflaskor?


 • Genom att använda 100 % återvunnet PET-material i våra Tropicana-flaskor kan man skönja en viss missfärgning i förpackningen, men friskheten, kvaliteten och den utsökta smaken på vår 100 % fruktjuice är densamma.

 • Att använda 100 % PET-material kan påverka flaskans transparens, jämfört med 100 % PET. Vi arbetar hårt för att säkerställa att alla PET-källor lever upp till våra interna kvalitetsprocesser och -bedömningar.

Vi vet att konsumenter i allt högre grad vill att företag ökar innehållet av återvunna material i sina förpackningar. Vi hoppas därför att våra Tropicana-fans välkomnar den här förändringen och ger oss ert stöd under den här resan.


Varför använder Tropicana bara 50 % rPET i sina flaskor när andra varumärken – bland annat några PepsiCo-varumärken – använder 100 % rPET?


 • Vi har ett starkt engagemang för hållbara förpackningar i hela Tropicanas utbud. Vi strävar efter att använda 100 % återvunnen plast i hela vårt utbud under 2020.

 • Den här målsättningen tar tid att skala upp i volym med tanke på nuvarande underkapacitet när det gäller tillgången på återvunnen plast, vilket leder till att priserna drivs upp.

 • Vi är även måna om att hitta rätt källor och leverantörer av återvunnen plast för att säkerställa att vi fortsätter att leverera kvalitetsprodukter till våra kunder.


Varför tänker Tropicana inte ersätta plastflaskor med glasflaskor?


 • I vår verksamhet designar vi våra förpackningsmaterial utifrån flera olika kriterier, som efterlevnad av regelverk kring matsäkerhet, produktens kvalitet och fräschör, hållbar miljö, rimliga priser och kundpreferenser inklusive bekvämlighet. När vi inleder ett nytt projekt med produktdesign balanserar vi de här kriterierna mot varandra för att komma fram till en slutgilitg förpackningsdesign.

 • I den här processen tror vi att rPET är det bästa valet för våra produkter i det här segmentet. rPET är en av världens vanligaste återvunna material. En rPET-flaska har låg vikt och kan återvinnas till material som kan användas för att tillverka en ny flaska.